De Robert F.W. Bruinsma Stichting

De voorzitter aan het woord

Het idee voor deze stichting is lang geleden ontstaan na het overlijden van mijn man Robert Bruinsma. De gedachte was jonge mensen verder op weg te helpen, kansen te geven, het ontwikkelen van hun talent en gevoel voor muziek en ook het zelf maken van muziek.
Kortom: Verder op weg om deze dromen waar te maken!

Nu is het zover.

Het is een stichting geworden die vooral jong talent op muzikaal gebied financieel en praktisch gaat ondersteunen, met name pianostudenten.
Dit komt voort uit mijn verwevenheid met klassieke muziek en in het bijzonder de piano. Door mijn ouders werd ik als kind al meegenomen naar de Matthäus Passion in de Grote Kerk in Naarden Vesting.

Mijn man Robert had minder achtergrond op dat gebied maar was zeer ontvankelijk voor dit “nieuwe” in zijn leven. Hij luisterde graag naar alle muziek door mij aangedragen.

De stichting is opgericht en we kunnen aan de slag. Het bestuur bestaat uit twee enthousiaste en competente mensen die ook nog goede vrienden zijn en ikzelf. Ik prijs me heel gelukkig dat deze mensen in dit project met mij mee willen gaan, meedenken en adviseren!

We hebben veel plannen maar beginnen eerst met het verbouwen en aanpassen van de voormalige Andreaskerk in Naarden Vesting. Dat zal onze basis zijn in de toekomst. Een eigen plek waar jongere, talentvolle pianisten kunnen komen musiceren, optreden voor publiek en oefenen met vrienden. Maar ook ander talent op cultureel gebied zal hier welkom zijn.

Als het werk aan de Andreaskerk voltooid is, is de eerste droom waargemaakt!

Intussen willen wij contacten leggen met muziekscholen, conservatoria en andere culturele instellingen. Daaruit zal blijken welk talent onze steun nodig heeft. En op wat voor manier wij die steun zullen verlenen.

Muziek verbindt mensen. Onze stichting verbindt mensen.

Je droom achterna gaan!

Niet schromen maar starten!

Je nek durven uitsteken!

Vasthoudend en geconcentreerd.

Heeft u ook ideeën dan zijn deze zeker welkom.

Hankie Bruinsma Verbrugh

Voorzitter, Naarden 2015