Jaarverslag 2017

Het bestuur van de Robert F.W. Bruinsma Stichting bestond gedurende het gehele jaar 2017 uit:

Mevrouw J. Bruinsma Verbrugh (voorzitter),
Mevrouw C. Jongbloed-Zoet (secretaris),
De heer J. Haverkort (penningmeester),
De heer C.J. van Ommeren (bestuurslid) en
De heer G.A. Witzel (bestuurslid).

De verbouw van de aan de Stichting ter beschikking gestelde concertzaal was in 2017 nog in volle gang. Toch vonden er al een aantal activiteiten plaats om de doelstelling van de Stichting -het bieden van een podium aan jonge musici om hun talent tot uitdrukking te brengen- te kunnen realiseren.

Op de website “BIJ ANDREAS” wordt middels foto’s een goed beeld van de diverse activiteiten getoond.
Er werden twee vleugels aangeschaft en gerestaureerd, een Steinway en een Bösendorfer.

Nederlandse Bachvereniging

In april bood de kerk onderdak aan de musici van de Nederlandse Bach Vereniging ten tijde van de uitvoeringen van de Matthäus Passion in de Grote Kerk van Naarden.

Concert en CD opname Carol Ruiz

Op 30 juni te midden van de bouwactiviteiten  vond een concert plaats door de pianiste Carol Ruiz. Zij speelde onder andere werken van Chopin, Fauré en Debussy. Om haar in haar loopbaan verder te ondersteunen verleende de stichting haar toegang tot de kerk voor het produceren van haar eerste CD ‘Nocturnes’. De CD werd op 30 november  gepresenteerd in aanwezigheid van relaties, vrienden en belangstellenden.

Vestival Vocaal

Op zaterdag 24 september vond in de gemeente Naarden het Vestival Vocaal plaats en werd BIJ ANDREAS ter beschikking gesteld voor de optredens van drie zangkoren.   Te weten Déja Vu, Gooisch Vocaal Ensemble en Opus55. Dit evenement droeg bij tot het samen beleven van muziek voor een breed publiek.

Fototentoonstelling Camino Mio

Eind september vond een geheel andere activiteit plaats, een foto tentoonstelling met werken van Guus van Gunst. De tentoonstelling was getiteld Camino Mio met als ondertitel …op ‘de weg’ laat ik de zwaarte van mijn voetstappen achter…. De tentoonstelling was in de periode van 1 tot 23 oktober op zaterdag en zondag te bezichtigen en werd bekeken door ongeveer 200 bezoekers.

CD Daria van den Bercken en Masterclass

De stichting bood ondersteuning aan de pianiste Daria van den Bercken bij de realisatie van haar CD met sonates van Domenico Scarlatti. Deze CD legt een bijzondere verbinding tot stand tussen beeldende kunst en muziek. De CD werd op 3 november gelanceerd. Namens de stichting werd door dezelfde pianiste een masterclass aangeboden aan leerlingen van de Gooische Muziekschool ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van die school.

Hoewel er gedurende het jaar 2017 diverse succesvolle activiteiten in de kerk hebben plaatsgevonden, worden deze evenementen vooralsnog gezien als ‘try outs’ voor de programmering en de logistieke organisatie in de komende jaren. Naar verwachting zal in het eerste kwartaal van 2018 de verbouwing van de Andreaskerk voltooid zijn en kan het programma voor BIJ ANDREAS in de loop van het jaar geïntensiveerd worden