Welkom als Donateur

Met de realisatie van de kleinschalige concertzaal BIJ ANDREAS is een prachtig podium gecreëerd voor de ondersteuning van jonge musici, met name pianotalenten, op weg naar hun carrière. Er zijn twee vleugels beschikbaar, een Steinway B en een Bösendorfer. Ook is er een Debain harmonium uit 1859.

Het gebouw met alle faciliteiten is zeer geschikt voor het organiseren van concerten, masterclasses en tentoonstellingen.

Door een schenking uit de erfenis van haar naamgever is de Robert F.W. Bruinsma Stichting in staat gesteld om zowel de aanvangsinvesteringen te financieren alsmede de activiteiten in de eerste jaren. Op termijn zal de stichting echter voor financiering van haar evenementen middels fondsenwerving ook inkomsten van derden moeten verkrijgen. Daarvoor zullen zowel bijdragen van bezoekers alsook van sponsoren en donateurs noodzakelijk zijn.

Het Naarden International Piano Festival
In mei 2019 werd voor de eerste keer het Naarden International Piano Festival georganiseerd. Een festival dat zich richt op het samenbrengen van talentvolle pianostudenten van de masteropleiding conservatoria met meesterpianisten. Ook zullen de studenten impresario’s ontmoeten, evenals directeuren van podia en platenlabels.

Wij hopen op deze manier de studenten een steuntje in de rug te kunnen geven op weg naar hun carrière.

Het festival van 2019 heeft geresulteerd in samenwerking met het Concertgebouw in Amsterdam. Twee van de geselecteerde studenten zijn uitgekozen om tijdens het Mahler Festival 2020 aldaar, een lunch concert te komen geven.

We zijn blij dat de opzet van het festival geslaagd is. We hopen de volgende jaren wederom een zestal studenten via ons festival steun te bieden.

U kunt ons hiermee steunen!
Wordt Vriend of Sponsor van onze stichting. Op de ANBI pagina kunt u lezen in hoeverre uw gift aftrekbaar is van uw belastingaangifte.

U kunt direct doneren door op deze pagina uw gegevens in te vullen. Ook kunt u contact opnemen met ons bestuur via bestuur@stichtingrfwb.com Wij zullen u antwoorden om de mogelijkheden voor de toekomst te bespreken.

Graag tot ziens op één van onze evenementen.

Hankie Bruinsma Verbrugh  –  Voorzitter
Jan Haverkort  –  Penningmeester
Gerrit Witzel  –  Bestuurslid

Mijn donatie € -