10 April 2016

Het 10de Pianofestival van de Gooische Muziekschool

Reeds geruime tijd waren er besprekingen gaande tussen onze stichting en de muziekschool aangaande het 10de piano festival. Elk jaar organiseert de muziekschool een dergelijk festival om talentvolle leerlingen een kans te geven zich aan een groter publiek voor te stellen. Het enthousiasme van leerlingen en ouders maakt duidelijk dat dit festival van grote waarde is voor het muziekonderwijs.

Het tienjarig jubileum moest dan ook iets bijzonders worden. Een zestigtal pianisten had zich ingeschreven en het thema was ‘samenspel’. Samenspelen is voor pianisten een extra uitdaging en er is dan ook hard gestudeerd. Met als resultaat dat er mooie stukken vertolkt werden door vier handen of soms acht handen tegelijk!

Voor deze gelegenheid had onze stichting twee Bösendorfer vleugels laten plaatsen in de theaterzaal van het Arsenaal te Naarden. Om de dag te presenteren hadden wij Aukelien van Hoytema uitgenodigd. Zij is oud-radio presentatrice met een grote kennis van klassieke muziek.

Het was een dag met een gouden randje. Zowel leerlingen als publiek en docenten gingen met een blij en voldaan gevoel naar huis.

Archief